Pozovite nas: 063/1387067

Adaptacije i rekonstrukcije

Projekti adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje postojećih objekata rade se na nivou idejnog ili glavnog projekta. U ovim projektima poseban akcenat je na sagledavanju postojećeg stanja i mogućnosti intervencije, uz detaljan uvid u postojeću pravnu i tehničku dokumentaciju koja je neophodna da bi se ovaj postupak sproveo.

Javite nam se, i na osnovu izlaska na objekat i pregleda vaše postojeće dokumentacije, daćemo vam procenu mogućnosti i ponudu za izradu tehničke dokumentacije.

PRIMER IZVEDENE REKONSTRUKCIJE